WELKOM

Brandwacht

Brandwachter.nl is gespecialiseerd in brandveiligheid en toezicht. Onze brandwachten zijn brandwachten met een VCA certificaat en zorgen voor (preventief) toezicht, zodat brand en onveilige situaties voorkomen worden. Ook zorgen wij voor veiligheid op evenementen of tijdens projecten als EHBO’er of Bhv’er.

Rijksgediplomeerde brandwachten

De brandweer of omgevingsdienst kan beslissen dat toezicht van een brandwacht noodzakelijk is. Dit kan gaan om bouwterreinen, scheepswerven, productieruimtes, fabrieken of tijdens evenementen. Of het nu gaat om eenmalige projecten of om langdurig toezicht: wij staan graag voor u klaar!
 

Onze brandwachten voldoen aan alle gestelde eisen, waardoor wij altijd zorgen dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Door preventief toezicht te houden, monitoren en registreren wij de veiligheidsprocedures bij complexe of risicovolle werkzaamheden. Bij calamiteiten of knelpunten zoeken wij in overleg met de opdrachtgever snel naar een passende oplossing.

Onze brandwachtdiensten

Onze brandwachten zijn breed opgeleid en kunnen in verschillende situaties worden ingezet. Dit kan gaan om projecten of bouwwerkzaamheden, maar ook tijdens evenementen. Wij verzorgen gasmetingen, medical service en zijn inzetbaar als EHBO’er of Bhv’er. In geval van nood of calamiteiten weten wij snel en kundig te handelen. Dit kan gaan om het blussen van kleine brandjes, het evacueren van mensen en het alarmeren van hulpdiensten. In geval van kleinere calamiteiten of onjuistheden, zal er altijd eerst met de opdrachtgever overlegd worden voor er actie ondernomen wordt.
 

Taken brandwacht:

 • (Preventieve) controles bij evenementen, bouwterreinen etc

 • Signaleren, rapporteren en naleven van veiligheidsprocedures

 • Aanspreekpunt bij werkzaamheden of risicovolle werkzaamheden

 • Alarmeren bij calamiteiten

 

Wij zijn in het bezit van de volgende certificaten:

 • Brandwacht

 • Adembescherming

 • Controlefunctionaris brandbescherming

 • Gasmetingen

 • Blusmiddelen (klein)

 • Veiligheidswacht besloten ruimtes

 • Watervoeren armaturen

 • Brandmeldinstallaties

 • BHV

 • VCA

 • Beveiligingspapieren

© 2019/2020 Powered by: Elusive Group